Tính thể tích khí bay ra trong 3 thí nghiệm trên

bởi thanh hằng 02/06/2019

1.dung dịch A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3mol NaHCO3,dung dịch B chứa 0,5 mol HCl

TN1:Đổ rất từ từ B vào A cho đến hết

TN2:Đổ rất từ từ A vào B cho đến hết

TN3:Trộn nhanh 2 dd A và B với nhau

Tính thể tích khí bay ra trong 3 thí nghiệm trên

2.Khi cho a gam Fe vào trong 400ml dd HCl.Sau pứ đem cô cạn dd thu được 6,2g rắn X.Nếu cho hỗn hợp gồm a gam Fe và b gam Mg vào trong 400ml dung dịch HCl thì sau pứ thu được 896ml H2 và cô cạn dung dịch thu được 6,68g rắn Y

Tính a,b nồng độ phân tử gam của dung dịch HCl và thành phần khối lượng các chất trong X,Y(giả sử Mg không pứ với nước và khi pứ với axit thì Mg pứ trước hết với axit rồi mới đến Fe.Các pứ xảy ra hoàn toàn)

Câu trả lời (1)

 • 2/ Giả sử Fe phản ứng hết:

  \(\Rightarrow n_{FeCl_2}=\dfrac{6,2}{127}=0,0488\left(mol\right)\)

  \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2\left(0,0488\right)+H_2\left(0,0488\right)\)

  Số mol H2 trong phản ứng 2: \(\dfrac{0,896}{22,4}=0,04\left(mol\right)\)

  Ta nhận xét: Khối lượng lúc sau hơn lúc đầu phần Mg nhưng mà số mol H2 lại ít hơn chứng tỏ trong phản ứng đầu Fe đư. Và số mol của H2 chính là số mol của H2 ở thí nghiệm 1 là 0,04 (mol).

  \(Fe\left(0,04\right)+2HCl\rightarrow FeCl_2\left(0,04\right)+H_2\left(0,04\right)\)

  \(\Rightarrow a-56.0,04+127.0,04=6,2\)

  \(\Leftrightarrow a=3,36\left(g\right)\)

  Giả sử chỉ có phản ứng Mg với HCl thì khối lượng tối thiểu chất rắn sau phản ứng là:

  \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2\left(0,04\right)+H_2\left(0,04\right)\)

  \(\Rightarrow m_r=3,36+0,04.95=7,16\left(g\right)>6,68\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow Fe\) có tham gia phản ứng.

  Gọi số mol của Fe, và Mg tham gia phản ứng lần lược là x, y thì ta có:

  \(Fe\left(x\right)+2HCl\rightarrow FeCl_2\left(x\right)+H_2\left(x\right)\)

  \(Mg\left(y\right)+2HCl\rightarrow MgCl_2\left(y\right)+H_2\left(y\right)\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,04\\3,36+71x+95y=6,68\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,02\end{matrix}\right.\)

  Làm nốt nhá

  bởi Lê Thị Hương 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Minh Minh

  BT 1 : Sục từ từ V lít CO2 vào dung dịch có chứa 0,4 mol Ca(OH)2. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được biết 10,08 \(\le\)V \(\le\)13,44.

  BT 2: Hòa tan 5g CuSO4.5H2O bằng 45g dung dịch CuSO4 10% thì được dung dịch CuSO4 bão hòa ở nhiệt độ to. Tính độ tan của CuSO4 ở to.

 • Cam Ngan

  Có các dd không màu: NaAlO2, NaHCO3, NaHSO4, BaCl2, Nacl và NaOH. Nêu cách nhận biết từng dd bằng pp hóa học dùng thêm ít thuốc thử nhất, viết PTHH

 • Bình Nguyen

  Cho các axit: HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc. Viết phương trình phản ứng của các axit trên với các chất sau ( nếu có ): Cu, Fe, Mg, Ag, NaOH, KOH, SiO2, CaO, FeO, Fe3O4, CuO, C, Cu(OH)2, Fe(OH)2 và ZnO. Gọi tên các chất sản phẩm trong mỗi phản ứng.

 • Trieu Tien

  đốt nóng hoàn toàn 24,5g KClO3 với MnO2 , chất khí thu được dùng để đốt cháy 3,36l khí metan.

  1. Hãy xác định xem khí oxi hay khí metan dư và dư với thể tích bao nhiêu ?

  2.Khi cho lượng khí thu được sau phản ứng đốt cháy vào bình chưa nước vôi trong dư thu được bao nhiêu gam chát rắn ( CaCO3 ) . Biết thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn

 • Nguyễn Vũ Khúc

  Có 5 lọ hóa chất không nhãn mỗi lọ đựng 1 trong các chất rắn sau :NaCl BaCl2 , K2CO3 , CaCO3 , BaSO4 . Dùng H2O và HCl để phân biệt . Viết phương trình

  Cảm ơn trước ạ

 • Anh Nguyễn

  Có 5 lọ không nhãn, biết 4 lọ đựng các dung dịch có cùng nồng độ mol: NaOH, NaCl, NaHSO4, BaCl2 và 1 lọ đựng H2O. Chỉ dùng thêm thuốc thử duy nhất là dung dịch phenolphatelein, hãy nêu cách nhận biết từng lọ

 • Phan Thị Trinh

  1.Hãy nhận biết 4 dung dịch mất nhanc:NaNO3,NaOH,HCl,Na2SO4?PTHH minh họa

  Làm thế nào để biết được đất trồng bị chua?Xử lí đất chua như thế nào?

  2Hòa tan hoàn toàn 15,3g BaO vào nước để tạo thành 200ml dung dịch A

  a)Tính nồng độ CM dung dịch A thu được

  b) Cho 300ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch A.Sau phản ứng cho giấy quỳ tím vào thì giấy phỳ tím biến đổi thế nào?Tính nồng độ mol các chất sau phản ứng

 • thanh hằng

  Xác định các chất A,B,C,D,E,F,G,I,L,H,X viết PTHH

  1.A+B -> C+X

  2.C+D -> Cu+E

  3.E+G-> F

  4. F+C-> FeCl2

  5.FeCl2 + I -> K+ NaCl

  6.K + L +X -> Fe(OH)3

  7.Fe(OH)3 -> A+X

  8. G+I -> NaCl + H + D

 • Nguyễn Ngọc Sơn

  mọi người ơi ai có đề hóa học lớp 9 của các tỉnh năm vừa rồi không cho mình xin với. tất cả các tỉnh nhé. bọn mình sắp thi mong mọi người giúp đỡ. các năm trước thì càng tốt

  CÀNG NHIỀU CÀNG ÍT NHÉ. THANKS NHIỀU

 • Tieu Dong

  1, Trộn 100g dung dịch chứa 1 muối Sunfat của kim loại kiềm có nồng độ là 13,2% với 100g dung dịch NaHCO3 4,2%. Sau khi pứ xong thu được dung dịch A có khối lượng m<200g. Cho 100g dung dịch BaCl2 20,8% vào dung dịch A, khi pứ xong người ta thấy dung dịch vẫn còn dư muối Sunfat. Nếu thêm tiếp vào đó 20g dung dịch BaCl2 20,8% nữa thì dung dịch lại dư BaCl2 và lúc này thu được dung dịch D

  a, Hãy xác định CTHH của muối Sunfat kim loại kiềm ban đầu

  b, Tính C% các chất tan trong dd A và dd D

  c, Dung dịch muối Sunfat kim loại kiềm ban đầu có thể tác dụng với những chất nào dưới đây? Viết pthh cho các pứ xảy ra: Na2CO3, Ba(HCO3)2, Al2O3, NaAlO2, Na, Al, Ag, Ag2O

  2, Hòa tan hoàn toàn 1 miếng bạc kim loại vào 1 lượng dư dd HNO3 nồng độ 15,75% thu được khí duy nhất NO và a(g) dung dịch F trong đó có nồng độ % của AgNO3 bằng nồng độ % của HNO3 dư. Thêm a(g) dung dịch HCl 1,46% vào dung dịch F. Hỏi có bao nhiêu % AgNO3 tác dụng với HCl