ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thể tích HCl dư biết hòa tan Mg và Cu bằng HCl 2M thu được 6,72 lít H2 và 2,8g chất rắn?

hòa tan hỗn hợp 2 kim loại mg và cu bằng dd hcl 2M,sau phản ứng thu được 6,72 lít khí H2(đktc)và 2,8g 1 chất rắn ko tan.Tính:

a)thể tích dd hcl còn dư

b)thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi a,b lần lượt là số mol của Mg và Cu:

  Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2

  a 2a a mol

  Cu không phản ứng với HCl

  Theo PTPU: số mol H\(_2\)=số mol Mg=a=6,72/22,4=0,3 mol

  số mol HCl = 2.a=2.0,3=0,6 mol

  -> mMg=0,3. 24=7,2 gam

  VHCl = n/C=0,6/2=0,3M

  Khối lượng hỗn hợp kim loại là: mhh=7,2+2,8=10gam

  %mMg=\(\dfrac{7,2.100}{10}\)=72%

  -> %mCu= 100-72=28%

    bởi Đặng Văn Hùng 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1