ON
ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích dung dịch HCL

Cho 11,9g hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL 2M sau phản ứng thu được 8,96l Hiđro

a, Tính % mỗi kim loại

b, Tính thể tích dung dịch HCL

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Theo đề bài ta có : \(nH2=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

  Gọi x , y lần lượt là số mol của Al và Zn

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)2Al+6HCl\rightarrow2AlCl3+3H2\uparrow\)

  xmol.......6xmol.........................3/2xmol

  \(\left(2\right)Zn+2HCl\rightarrow ZnCl2+H2\uparrow\)

  ymol........2ymol.....................ymol

  Ta có pt : \(\left\{{}\begin{matrix}27x+65y=11,9\left(a\right)\\\dfrac{3}{2}x+y=0,4\left(b\right)\end{matrix}\right.\)

  Giải ra ta được : \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\left(mol\right)\\y=\left(0,4-\dfrac{3}{2}.0,2\right)=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  a) Ta có :\(\left\{{}\begin{matrix}\%mAl=\dfrac{\left(0,2.27\right).100}{11,9}\approx45,38\%\\\%mZn=100\%-45,38\%=54,62\%\end{matrix}\right.\)

  b) Ta có : nHCl = 1/2 nH2 =1/2.0,4=0,2 mol

  => VddHCl = \(\dfrac{0,2}{2}=0,1\left(l\right)=100\left(ml\right)\)

  Vậy....

    bởi Vương Thành 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1