Tính thể tích dung dịch axit cần dùng

bởi Anh Nguyễn 02/06/2019

Cho 3,6g hỗn hợp MgO và Fe2O3 tá dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M,cô cạn dung dịch thu được 7,45g chất rắn

a,Viết các PTHH xảy ra.Tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đâu

b,Tính thể tích dung dịch axit cần dùng

Câu trả lời (1)

 • Gọi nMgO = x (mol); nFe2O3= y(mol)

  PTHH: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + H2O

  ⇒ 40x+ 160y = 3,6

  Theo PTHH: n Mgcl2 = x(mol)

  nFeCl3 = 2y(mol)

  ⇒ 95x+ 163,5y= 7,45

  Giải hệ phương trình ⇒ x= 0,01 ; y=0,02

  ⇒ mMgO = 0,4(g) ; mFe2O3 = 3,2 (g)

  nHCl = 2x + 6y = 2.0,01 + 6.0,02 =0,14(mol)

  VHCl = \(\dfrac{0,14}{0,5}=0,28\left(M\right)\)

  bởi la Thi Ngoc Anh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • hi hi

  Dẫn V lít CO2 vào bình chứa 500ml dd Ca(OH)2 0.05M kết thúc phản ứng thu được 1g kết tủa lọc kết tủa thu được 500ml dd A
  a,Tính V?
  b,Cho 500ml dd NaOH 0.01M vào dd A.Hãy xác định nồng độ CM các chất trong dd thu được

 • Trịnh Lan Trinh

  cho 1,6gam CuO tác dụng hết với HCl dư. cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan

 • Mai Rừng

  Hòa tan 1 lượng MgO cần 500ml dd HCl 1M

  a,Viết PTHH xảy ra?

  b,Tính khối lượng MgO tham gia phản ứng?

  c,Tính CM của chất trong dung dịch sau phản ứng biết thể tích thay đổi không đáng kể

 • Hoàng My

  cho 2,14 gam oxit cua kim loai hoa tri 2 hoa tan hoan toan 10g dd HCL 21,9% tim oxit cua kim loai

 • Lê Minh Trí

  trắc nghiệm

  câu 1 nhóm oxit nào sau đây có thể phản ứng vs dd axit ở nhiệt độ thường tạo thành muối va nước

  A.Cao,Sio

  B.Co2,Na20

  C.K20,Fe2o3

  D.P2o5,So3

  Câu 2 canxi oxit đc điều chế = cách?

  A.Cho đá vôi tác dụng vs axit

  B.Nung đá vôi ở nhiệt độ cao

  C.ngiền đá vôi thành bột

  D.Nung nóng vôi tôi Ca(oh)2 ở nhiệt độ cao

  Câu 3 phản ứng hóa học nào sau đây tạo thành oxit bazo

  A.nung nóng Fe(oh)3

  B.cho dd Naoh tca dụng vs dd h2so4

  C.cho dd Ca(oh)2 phản ứng khí So2

  D.choAl(oh0)3 tác dụng dd HCL

  Giups mình

 • An Nhiên

  Khi cho oxit của kim loại chưa đạt mức hóa trị cao như FeO, Fe3O4,CrO,Cu2O.... tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thì sp tạo ra là muối hóa trị cao của kim loại ( Fe II, Cr II, Cu I....) + H2O + 1 trong các sp sau:

  + SO2 ( khí, ko màu, mùi hắc)

  +H2S ( khí , ko màu, mùi trứng thối)

  + S ( chất rắn)

  Vậy khi nào thì pư tạo ra SO2, H2S, S vậy

 • Đào Lê Hương Quỳnh

  Hỗn hợp X có MgO và CaO; hỗn hợp Y có MgO và Al2O3. Lượng X bằng lượng Y bằng 9,6g. Số gam MgO trong X bằng 1,12 lần số gam MgO trong Y. Cho X và Y đều tác dụng với 100ml dd HCl 19,87% (D=1,047g/ml) thì được dd X' và Y'. Khi cho X' tác dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 dm3 khí CO2 thoát ra ở đktc.

  a. Tìm % lượng X và C% của dd X'

  b. Hỏi Y có tan hết không? Nếu cho 340ml KOH 2M vào thì tách ra được bao nhiêu gam kết tủa?

 • Trần Thị Trang

  BBBài 1:Viết phương trình phản ứng biểu diễn dãy biến hóa sau:

  a, \(H_2O\)\(\rightarrow A\rightarrow Cu\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow Cu\)

  b, \(KMnO_4\rightarrow A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow CO_2\)

  c, \(KClO_3\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D\rightarrow E\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3\)

  Trong đó A, B, C, D, E là các chất riêng biệt.

  Bài 2:Cho một miếng Canxi, khối lượng m (g) vào nước. Chờ cho phản ứng xong người ta dẫn một luồng khí CO2 sục vào dung dịch thấy có kết tủa tạo thành. Lọc lấy kết tủa và đem sấy khô, cân được 5 gam.

  a, Viết phương trình hóa học xảy ra.

  b, Tìm tên các hợp chất tạo thành.

  c, Tìm m của Canxi.

 • Xuan Xuan

  câu 1; dẫn từ từ 3,136L khí CO2 (đktc) vào một dd có hòa tan 12,8g NaOH sản phẩm là muối Na2CO3

  a)chất nào đả lấy dư , dư bao nhiêu lít ?

  b)tính khối lượng muối thu được

  câu 2: cho 3,92g bột sắt vào 200ml đ CuSO4 10%(D=1,12g/ml)

  a)tính khối lượng kim loại mới tạo thành

  b)tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng (giả thuyết cho thể tích không đáng kể )

 • Phan Thị Trinh

  Bài 1 : Cho 2,24l khí SO2 (đktc) tác dụng với 700ml dd Ca(OH)2 0,2M

  a. Viết PTPƯ

  b . Tính khối lượng các chất sau pư

  c. Tính nồng độ các chất sau pư . Coi thể tích dd thay đổi ko đáng kể

  Bài 2 : Người ta đung 1 dd chưa 20g NaOH để hấp thụ hoàn toàn 11,2l khí CO2 (đktc) . Tính khối lượng muối đc tạo thành

  Bài 3 : Cho 6,2g Na2O vào nc . Tính thể tích khi SO2 (đktc) cần thiết pư với dd trên để tạo thành :

  a.Muối axit

  b.Muối trung hòa

  c.Hỗn hợp 2 muối