AMBIENT

Tính thể tích dd B cần để trung hòa 1 lít dd A

bởi Nguyễn Thanh Trà 29/04/2019

Giúp em 2 bài này với đc ko ạ ! Em thật sự cảm ơn nhiều ! E cần gấp lắm ạ !

1/ Ddich A chứa hỗn hợp KOH 0,02M và Ba(OH)2 0,005M. Ddich B chứa HCl 0,05M và H2SO4 0,05M:

a. Tính thể tích dd B cần để trung hòa 1 lít dd A

b. Tính nồng độ mol các muối trong dd thu đc sau pứ (cho rằng thể tích dd ko thay đổi)

---

2/ Hòa tan 2,16g hỗn hợp 3 KL Na, Al, Fe vào nước lấy dư thu đc 0,448l khí (đktc) và một lượng chất rắn. Tách lượng chất rắn này cho tác dụng hết với 60ml dd CuSO4 1M thu đc 3,2 g đồng KL và dd A. Tách dd A cho tác dụng với một lượng ko đổi đc chất rắn B. Xđ khối lượng từng KL trong hỗn hợp đầu.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có :2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 (1)
  2NaOH + 2Al + 2H2O =2NaAlO2 + 3H2 (2)
  xét pư : Fe + CuSO4 = FeSO4+ Cu

  n Cu = 0.05 mol < n CuSO4 = 0.06 mol
  giả sử Al hết sau (2) => n Fe = 0.05 => m Fe = 2.8 > m hỗn hợp
  vậy sau ( 2), Al dư, chất rắn gồm Fe và Al dư
  nên khi cho h hợp rắn vào CuSO4 có pư :
  2Al + 3CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3Cu (3)
  Fe + CuSO4 = FeSO4+ Cu (4)
  theo (1), (2) ta có n H2 = 1/2 n Na + 3/2 n Na = 0.02 mol
  => n Na = 0.01 mol = > n Al (2) =0.01 mol
  => m Na = 0.23 g; m Al (2) = 0.27g
  => m rắn = 1.66 g
  gọi n Fe = x mol; n Al dư = y mol ta có :
  56x + 27y = 1.66
  Theo (3), (4) có :
  x + 3/2y = 0.05
  giải hệ ta có x = y = 0.02 mol

  vậy m Fe = 1.12 g,
  m Al ban đầu =( 0.02 + 0.01)* 27 = 0.81 g

  bởi Nguyễn Minh Khánh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>