Tính thể tích CO2 và nồng độ mol sau phản ứng

bởi thanh hằng 03/06/2019

dan khi Co2 vao 500ml dd Ca(OH)2 0,5M thu duoc 20 g ket tua. Tinh Vco2 va nong do mol sau phan ung

Câu trả lời (1)

 • nCa(OH)2=0,5*0,5=0,25 (mol)

  nCaCO3=20/100=0,2 (mol)

  TH1: CO2 dư

  CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O

  0,25-------0,25------------0,25------------- (mol)

  nCaCO3bị hòa tan=0,25-0,2=0,05(mol)

  CaCO3 + CO2 + H2O---> Ca(HCO3)2

  0,05--------0,,05----------------0,05 (mol)

  VCO2=(0,25+0,05)*22,4=6,72 (l)

  CMCa(HCO3)2=0,05/0,5=0,1 (M)

  TH2: CO2 thiếu

  CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O

  0,02-----------0,02------------0,02 (mol)

  nCa(OH)2 dư=0,05 (mol)

  VCO2=0,2*22,4=4,48(l)

  CMCa(OH)2=0,1(M)

  bởi Nguyễn Minh Thương 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan