AMBIENT

Tính thể tích CO2

bởi Hoàng My 26/04/2019

Sục x lit khí CO2(đktc) vào 400ml dd Ba(OH02 0,5M thì thu được 49,25 gam kết tủa. Tính x

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Thay x=v ta có.

  nKOH=0,4.0.5=0,2 mol
  n Ba(OH)2=0,4. 0,8=0,32 mol
  CO2+ Ba(OH)2 ------------->BaCO3 + H2O
  0,32 <--0,32 0,32 mol
  CO2 + 2 KOH --------------> K2CO3+ H2O
  0,1 <-----0,2 ------------> 0,1 mol
  => nCO2= 0,1+0,32= 0,42 mol
  => V co2= 0,42.22,4=9,408 l

  bởi Trương Duy 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA