AMBIENT

Tính thể tích CO2

bởi Nguyễn Hồng Tiến 28/04/2019

Dẫn V lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2 M và Ca(OH)2 1,5 M. Sau pư thu được 12 gam kết tủa. Tính V

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Số mol NaOH=0,2mol

  số mol Ca(OH)2=0,15mol

  \(n_{OH^-}=0,2+0,15.2=0,5mol\)

  \(n_{CaCO_3}=0,12mol\)

  - Trường hợp 1: bazo dư chỉ tạo muối trung hòa:

  CO2+2OH-\(\rightarrow\)CO32-+H2O

  \(n_{CO_2}=n_{CO_3^{2-}}=n_{CaCO_3}=0,12mol\)

  \(V_{CO_2}=0,12.22,4=2,688l\)

  - Trường hợp 2: OH- hết, phản ứng tạo 2 muối:

  CO2+2OH-\(\rightarrow\)CO32-+H2O

  CO2+OH-\(\rightarrow\)HCO3-

  Số mol CO2(1)=0,12mol

  Số mol CO2(2)=0,5-2.0,12=0,26mol

  Số mol CO2=0,12+0,26=0,38mol

  \(V_{CO_2}=0,38.22,4=8,512l\)

  bởi Hà Phạm Lan Anh 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>