Tính thể tích CO2 để kết tủa max

bởi Thụy Mây 13/05/2019

Mọi người giúp mk bài này nghen !!!

Sục V(l) CO2 đktc vào 400ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch A. Cho A t/d CaCl2 dư thu được m gam kết tủa. Tính V để

a. m max

b. m = 10

Mk có làm ra rồi nhưng sợ sai a. Gấp lắm. giúp mk vs

Câu trả lời (1)

 • \(n_{KOH}=0,4\left(mol\right)\)

  a) Khối lượng kết tủa thu được đạt gtri lớn nhất khi sản phẩm thu được khi sục CO2 vào KOH là K2CO3

  \(CO_2\left(0,2\right)+2KOH\left(0,4\right)\rightarrow K_2CO_3+H_2O\)

  => V = 0,2.22,4 = 4,48(lit)

  b) Khối lượng kết tủa thu được bằng 10 gam

  \(n_{CaCO_3}=0,1\left(mol\right)\)

  + TH1: khi sục CO2 vào KOH thu được K2CO3

  \(CO_2\left(0,1\right)+2KOH\rightarrow K_2CO_3\left(0,1\right)+H_2O\)

  \(K_2CO_3\left(0,1\right)+CaCl_2\rightarrow2KCl+CaCO_3\left(0,1\right)\)

  => V = 0,1. 22,4 = 2,24 (lit)

  + TH2: Khi sục CO2 vào KOH thu được K2CO3 và KHCO3

  Gọi a, b lần lượt là số mol của K2CO3 và KHCO3 tạo thành

  \(CO_2\left(a\right)+2KOH\left(2a\right)\rightarrow K_2CO_3\left(a\right)+H_2O\)(1)

  \(CO_2\left(b\right)+KOH\left(b\right)\rightarrow KHCO_3\left(b\right)\)(2)
  \(K_2CO_3\left(a\right)+CaCl_2\rightarrow CaCO_3\left(a\right)+2KCl\)(3)

  Theo PT (1) và (2) => nKOH = 2a + b = 0,4 (mol) (I)

  nCaCO3 = a = 0,1 (mol) (II)

  Giair (I) và (II) => a = 0,1 (mol), b = 0,2(mol)

  => V = 22,4 (0,1 + 0,2 ) = 6,72 (lit)

  Vậy \(\left[{}\begin{matrix}V=2,24\left(l\right)\\V=6,72\left(l\right)\end{matrix}\right.\)

  bởi Nguyễn Diệp Ngọc 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan