AMBIENT

Tính thành phần % về thể tích các chất khí có trong hỗn hợp

bởi Nguyễn Lệ Diễm 29/04/2019

Giải nhanh hộ mình nha mai kt rồi

Cho 2,8l hỗn hợp etilen và metan đi qua nước Br thấy có 4g Br đã phản ứng

a) Viết pt

b) Tính thành phần % về thể tích các chất khí có trong hỗn hợp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nBr2 = 0,025 mol

  C2H4 + Br2 \(\rightarrow\) C2H4Br2

  0,025<--0,025

  ⇒ %C2H4 = \(\dfrac{0,025.22,4.100\%}{2,8}\) = 20%

  ⇒ %CH4 = 100% - 20% = 80%

  bởi Trịnh Hải Anh Hải Anh 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>