AMBIENT

Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

bởi Trần Thị Trang 23/04/2019

Hỗn hợp A gồm Mg và MgCO3 tác dụng với dung dịch CH3C00H dư. Khí tạo thành dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10g kết tủa và còn lại 2,8 lít khí không màu (ở ĐKTC)

a, Viết phương trình hóa học

b, Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a) Mg +2CH3COOH --> Mg(CH3COO)2 +H2 (1)

  MgCO3 +CH3COOH --> Mg(CH3COO)2 +CO2+H2O (2)

  CO2 +Ca(OH)2 --> CaCO3 +H2O (3)

  b) nCaCO3=0,1(mol)

  nH2=0,125(mol)

  theo (1) : nMg=0,125(mol)

  theo (2) : nMgCO3=nCaCO3=0,1(mol)

  => mMg=3(g)

  mMgCO3=8,4(g)

  =>%mMg=26,3(%)

  %mMgCO3=73,7(%)

  bởi Rồng Con 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>