ADMICRO
UREKA

Tính thành phần trăm và khối lượng các chất trong hh X và C% các chất tan trong dd X'

1) Hoà tan 5,5g hh ( Al, Fe ) bằng dd HCl 14,6% ( D= 1,12g/ml ) thu được 4,48 lít khí (đktc)

Tính thành phần trăm từng kim loại trong hh ban đầu ? Thể tích dd HCl 14,6% tác dụng , C% chất tan trong dd thu được .

2) Hỗn hợp X chứa ( MgO , CaO ) ; hh Y cũng chứa ( MgO, Al2O3 ) Mx= My = 96g . Biết rằng khối lượng MgO trong X bằng 1,125 lần khối lượng MgO trong Y

X;Y lần lượt đều tác dụng vs 100ml HCl 19,87% ( D= 1,047 g/ml) vù thu được dd X;Y . X' tác dụng hết Na2CO3 thì tạo ra 1,904 dm3 khí CO2 ( đktc) . Tính thành phần trăm và khối lượng các chất trong hh X và C% các chất tan trong dd X'

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=0,2mol\)

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

  Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2

  - Gọi số mol Al là x, số mol Fe là y

  - Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=5,5\\\dfrac{3}{2}x+y=0,2\end{matrix}\right.\)

  Giải ra x=0,1 và y=0,05

  %Al=\(\dfrac{0,1.27.100}{5,5}\approx49,1\%\)

  %Fe=50,9%

  nHCl=3x+2y=0,4mol

  \(m_{dd_{HCl}}=\dfrac{0,4.36,5.100}{14,6}=100g\)

  \(v_{HCl}=\dfrac{m}{D}=\dfrac{100}{1,12}\approx89,3ml\)

  \(C\%_{AlCl_3}=\dfrac{0,1.133,5.100}{5,5+100-0,2.2}=\dfrac{1335}{105,1}\approx12,7\%\)

  \(C\%_{FeCl_2}=\dfrac{0,05.127.100}{5,5+100-0,2.2}\approx6,04\%\)

    bởi le minh huy 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON