AMBIENT

Tính thành phần % thể tích C4H10

bởi nguyen bao anh 25/04/2019

Cho 1 hỗn hợp A gồm 3 chất khí H2; CO2; C4H10. Đốt cháy 17,92 l hỗn hợp A cần 76,16 l O2 thu được 48,29 l CO2 và a g H2O.Tính thành phần % thể tích C4H10. Tính a g H2O

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2H2 +O2 -to-> 2H2O (1)

  2CO +O2 -to-> 2CO2(2)

  2C4H10 +13O2 -to-> 8CO2 +10H2O (3)

  nA=0,8(mol)

  nO2=3,4(mol)

  nCO2\(\approx2,16\left(mol\right)\)

  giả sử nH2=x(mol)

  nCO=y(mol)

  nC4H10=z(mol)

  => x+y+z=0,8(mol)(I)

  lại có :

  0,5x +0,5y+6,5z=3,4 (II)

  y+4z=2,16 (III)

  từ (I,II,III)

  =>\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,14\left(mol\right)\\y=0,16\left(mol\right)\\z=0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => VC4H10=11,2(l)

  => %VC4H10=62,5(%)

  theo (1) : nH2O(1)=nH2=0,14(mol)

  theo (3) : nH2O(3)=5nC4H10=1,5(mol)

  =>\(\Sigma nH2O=1,64\left(mol\right)\)

  =>a=29,52(g)

  bởi Đặng Ly 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>