ON
ADMICRO
VIDEO

Tính thành phần phần trăm theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp

cho hỗn hợp khí A gồm CO,CO2,SO2 có tỉ khối so với H2 là 20,5 biết tỉ lệ số mol của SO2 và CO2 là 1:1 . Tính thành phần phần trăm theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hỗn hợp A: \(\left\{{}\begin{matrix}CO:a\left(mol\right)\\CO_2:b\left(mol\right)\\SO_2:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có: \(dA/H_2 =20,5\)

  \(\Rightarrow\overline{M_A}=41\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  \(\Leftrightarrow41=\dfrac{28a+44b+64b}{a+b+b}\)

  \(\Leftrightarrow41=\dfrac{28a+108b}{a+2b}\)

  \(\Leftrightarrow a=2b\)

  \(\Rightarrow\%V_{CO}=\dfrac{a.100}{a+b+b}=\dfrac{2b.100}{2b+b+b}=50\%\)

  \(\%V_{CO_2}=\%V_{SO_2}=\dfrac{100-50}{2}=25\%\)

    bởi nguyễn thị mến 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1