AMBIENT

Tính thành phần phần trăm theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp

bởi Phong Vu 02/06/2019

cho hỗn hợp khí A gồm CO,CO2,SO2 có tỉ khối so với H2 là 20,5 biết tỉ lệ số mol của SO2 và CO2 là 1:1 . Tính thành phần phần trăm theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Hỗn hợp A: \(\left\{{}\begin{matrix}CO:a\left(mol\right)\\CO_2:b\left(mol\right)\\SO_2:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có: \(dA/H_2 =20,5\)

  \(\Rightarrow\overline{M_A}=41\left(\dfrac{g}{mol}\right)\)

  \(\Leftrightarrow41=\dfrac{28a+44b+64b}{a+b+b}\)

  \(\Leftrightarrow41=\dfrac{28a+108b}{a+2b}\)

  \(\Leftrightarrow a=2b\)

  \(\Rightarrow\%V_{CO}=\dfrac{a.100}{a+b+b}=\dfrac{2b.100}{2b+b+b}=50\%\)

  \(\%V_{CO_2}=\%V_{SO_2}=\dfrac{100-50}{2}=25\%\)

  bởi nguyễn thị mến 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>