Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp

bởi Đào Thị Nhàn 02/06/2019

Cho 17,76g hỗn hợp CaO và Fe2O3 hòa tan hoàn toàn trong 200ml đ HCl 3.3 M

a . Viết PTPƯ

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi axit trong hỗn hợp

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol HCl là:

  nHCl = CM.V = 3,3.0,2 = 0,66 (mol)

  PTHH: CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O

  -----------x-------2x----------x------x----

  PTHH: Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  ------------y--------6y--------2y---------3y--

  b) Gọi nCaO = x (mol) và nFe2O3 = y (mol)

  Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}mCaO+mFe2O3=17,76\left(g\right)\\nHCl=0,66\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}56x+160y=17,76\left(g\right)\\2x+6y=0,66\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ phương trình, ta được:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,06\left(mol\right)\\y=0,09\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là:

  %mCaO = (mCaO/mhh).100 = (3,36/17,76).100 ≃ 18,9 %

  => %mFe2O3 = 100 - 18,9 = 81,1 %

  Vậy ...

  bởi Thạch Thị Lộc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan