AMBIENT

Tính số gam kết tủa tạo thành khi đem dung dịch A hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí cacbonic.

bởi Nhat nheo 26/04/2019

Cho 5,6g CaO vào nước tạo thành dung dịch A. Tính số gam kết tủa tạo thành khi đem dung dịch A hấp thụ hoàn toàn 2,8 lít khí cacbonic.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(CaO\left(0,1\right)+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\left(0,1\right)\)\(\left(1\right)\)

  \(n_{CaO}=\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

  Dung dịch A là Ca(OH)2

  Theo PTHH (1) \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{CO_2}\left(đktc\right)=\dfrac{2,8}{22,4}=0,125\left(mol\right)\)

  Ta có: \(\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,125}{0,1}=1,25\)

  => Thu được 2 muối

  \(CO_2\left(0,1\right)+Ca\left(OH\right)_2\left(0,1\right)\rightarrow CaCO_3\downarrow\left(0,1\right)+H_2O\)

  \(CO_2\left(0,025\right)+CaCO_3\left(0,025\right)+H_2O\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

  \(\Rightarrow n_{CaCO_3}\left(thu.đươc\right)=0,1-0,025=0,075\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=7,5\left(g\right)\)

  bởi nguyen thu 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>