AMBIENT

Tính phần trăm mỗi chất và khối lượng ban đầu

bởi Lê Minh Trí 27/04/2019

Hỗn hợp gồm Al,Al2O3 và Cu nwangj 10g Nếu hòa tan hoàn toàn HCl dư giải phóng 3,36l khí ở DKTC nhận được dd B lớn và chất rắn A lớn đem nung nóng A trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 2,79.Tính phần trăm mỗi chất và khối lượng ban đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bạn ơi hình như đề nhầm 2,75 chứ không phải 2,79 nha

  Ta có nH2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}\) = 0,3 ( mol )

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  0,2....................................0,3

  Al2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2O

  x................6x..........2x.............3x

  Và chất rắn A là Cu

  => nCuO = \(\dfrac{2,75}{80}\) = 0,034375 ( mol )

  Cu + \(\dfrac{1}{2}\)O2 \(\rightarrow\) CuO

  => mCu = 0,034375 . 64 = 2,2 ( gam )

  => %mCu = \(\dfrac{2,2}{10}\times100=22\%\)

  => mAl = 27 . 0,2 = 5,4 ( gam )

  => %mAl = \(\dfrac{5,4}{10}\times100=54\%\)

  => %mAl2O3 = 100 - 54 - 22 = 24 %

  bởi Việt Nguyễn 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>