AMBIENT

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NAOH

bởi Mai Anh 09/06/2019

cho 2,3g Na tan hết trong 47,8ml nước thu được dung dich NAOH và có khí H2 thoát ra

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NAOH

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Na+ H2O ------> NaOH+ 1/2H2

  0.1.....0.1...............0.1.........0.05

  nNaOH=0.1 mol

  mH2O=47.8*1=47.8 g (m=D*V)

  mdd=47.8+2.3=50.1 g

  =>C%NaOH=\(\dfrac{40\cdot0.1\cdot100}{50.1}\)=7.98%

  bởi Nguyễn Thị Hương 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>