Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A sau phản ứng

bởi An Nhiên 03/06/2019

cho 100 gam dung dịch Fe2(SO4)3 0.4% vào 50 gam dung dịch Ba(OH)2 1,71% thu được dung dịch A (nước lọc) và kết tủa B

a) tính nồng độ phần trăm của dung dịch A sau phản ứng

b) Lấy toàn bộ kết tủa B nung nóng ở nhiệt độ cao thu được X gam chất rắn C. Tìm X

Câu trả lời (1)

 • Fe2(SO4)3+ 3Ba(OH)2------>3 BaSO4↓+ 2Fe(OH)3

  0.001.............0.003...................0.003.............0.002

  a)nFe2(SO4)3=0.001 mol

  nBa(OH)2=0.005 mol

  Xét tỉ lệ nFe2(SO4)3 /1 < nBa(OH)2 => Fe2(SO4)3 hết, Ba(OH)2 dư tính thao Fe2(SO4)3

  => mBa(OH)2 dư=(0.005-0.003)*171=0.342 g

  => mddA= 100+50-(0.003*233)-(0.002*107)=149.087g

  Do đó C%Ba(OH)2 dư=0.342*100/149.087=0.23%

  b) 2Fe(OH)3-----to----> Fe2O3+ 3H2O

  0.002.......................0.001

  => m rắn=0.001*160=0.16g

  bởi Huyền Trang 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan