ADMICRO
UREKA

Tính nồng độ mol mỗi muối trong dung dịch A

Một dung dịch A chứa AlCl3 và FeCl3 . Thêm NaOH dư vào 100 ml A thu được kết tủa B . Lọc , nung ở nhiệt độ cao đến luuwowngj không đổi cân nặng 2 gam . Mặt khác , phải dùng 400 ml AgNO3 0,2M để kết tủa hết clo ra khỏi 50ml dung dịch A . Tính nồng độ mol mỗi muối trong dung dịch A

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • +FeCl3 tác dụng tạo thành kết tủa màu nâu đỏ Fe(OH)3.
  FeCl3+3NaOH=>Fe(OH)3↓+3NaCl
  0.025.....................0.025..........
  +AlCl3 tác dụng tạo thành kết tủa keo trắng nhưng sau đó tan dần:
  AlCl3+3NaOH=>Al(OH)3↓+3NaCl
  17/600...................................
  Al(OH)3+NaOH=>NaAlO2+2H2O

  _Nhiệt phân Fe(OH)3 ta thu được chất rắn là Fe2O3:
  +nFe2O3 = 2/160 = 0.0125(mol)

  2Fe(OH)3(t*)=>Fe2O3+3H2O
  0.025................0.0125.....(mol)
  =>nFeCl3 = 0.025 (mol)
  =>CM(FeCl3) = 0.025/0.1 = 0.25(M)

  _Cho dd A tác dụng với dd AgNO3:
  +nAgNO3 = 0.2*0.4 = 0.08(mol)
  _Vì chỉ lấy 50ml dd A tức là kém 2 lần so với ban đầu:
  =>nFeCl3(sau) = 0.025/2 = 0.0125(mol)

  FeCl3+3AgNO3=>Fe(NO3)3+3AgCl↓(1)
  0.0125.0.0375......(mol)
  AlCl3+3AgNO3=>Al(NO3)3+3AgCl↓(2)
  17/1200.0.0425....(mol)
  =>nAgNO3(2) = 0.08-0.0375 = 0.0425 (mol)
  =>nAlCl3(sau) = 0.0425/3 = 17/1200 (mol)

  +nAlCl3(đầu) = 17/1200*2 = 17/600 (mol)
  =>CM(AlCl3) = 17/600 / 0.1 ≈ 0.283(M)

    bởi Phạm Ngọc Khánh 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF