ON
ADMICRO
VIDEO

Tính nồng độ mol/l của dd sau phản ứng

Thổi 11.2l khí CO2 vào 425 ml dd naoh. Biết rằng sau pứ ko thấy khí thoát ra và v dd thu đc sau pứ ko đáng kể.

a) Viết PTPU

b) Tính nồng độ mol/l của dd sau pứ

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • nCO2=V/22,4=11,2/22,4=0,5(mol)

  \(PT:CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

  Dung dịch sau phản ứng là Na2CO3

  \(n_{CO2}=n_{Na2CO3}=0,5\left(mol\right)\)

  \(V_{ddsauphanung}=V_{ddNaOH}=425ml=0,425\left(lít\right)\)

  \(\Rightarrow C_M=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,5}{0,425}\approx1,18\left(M\right)\)

    bởi Ngọc Hiệp 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1