YOMEDIA

Tính nồng độ mol/l của dd sau phản ứng

bởi thanh hằng 03/06/2019

Thổi 11.2l khí CO2 vào 425 ml dd naoh. Biết rằng sau pứ ko thấy khí thoát ra và v dd thu đc sau pứ ko đáng kể.

a) Viết PTPU

b) Tính nồng độ mol/l của dd sau pứ

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCO2=V/22,4=11,2/22,4=0,5(mol)

  \(PT:CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

  Dung dịch sau phản ứng là Na2CO3

  \(n_{CO2}=n_{Na2CO3}=0,5\left(mol\right)\)

  \(V_{ddsauphanung}=V_{ddNaOH}=425ml=0,425\left(lít\right)\)

  \(\Rightarrow C_M=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,5}{0,425}\approx1,18\left(M\right)\)

  bởi Ngọc Hiệp 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA