AMBIENT

Tính nồng độ mol H2SO4

bởi Bánh Mì 25/04/2019

Cho 4,8 g Fe2O3 tác dụng với 500ml dd H2SO4 vừa đủ

a tính khối lượng muối sinh ra

b Tính nông độ mol H2SO4

c nếu dùng dd H2SO4 ở trên phản ứng với 45,5g zn Tính H2 sinh ra (DKTC)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a.Fe2O3+3H2SO4->Fe2(SO4)3+3H2O

  nFe2O3=\(\dfrac{4,8}{160}=0,03\left(mol\right)\)

  =>nFe2(SO4)3=0,03(mol)=>mFe2(SO4)3=0,03*400=12(g)

  b.nH2SO4=0,03*3=0,09(mol)

  =>CMH2SO4=\(\dfrac{0,09}{0,5}=0,18\left(mol\right)\)

  c.H2SO4+Zn->ZnSO4+H2

  nZn=\(\dfrac{45,5}{65}=0,7\left(mol\right)\)

  Xét tỉ lệ:\(\dfrac{nH2SO4}{nH2SO4pt}=\dfrac{0,09}{1}< \dfrac{nZn}{nZnpt}=\dfrac{0,7}{1}\)

  =>Zn dư. Sản phẩm rính theo H2SO4.

  nH2=0,09(mol)

  =>VH2(đktc)=0,09*22,4=2,016(l)

  bởi Dương Thùy 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>