RANDOM

Tính nồng độ mol của dd muối sau pư

bởi Nguyễn Anh Hưng 13/05/2019

Cho 74,4g Na2O tác dụng với nước thu được 1,5 l dd A . Tính nồng độ M của dd A . Tính thể tích dd H2SO4 60% ( D = 1,5g/ml) cần để trung hòa dd A . Tính nồng độ mol của dd muối sau pư

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • PTHH: \(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\) (1). Số mol \(Na_2O\) tham gia: \(n_{Na_2O}=\dfrac{74,4}{62}=1,2\left(mol\right)\). Dung dịch A là dd NaOH. Theo PTHH (1): \(n_{NaOH}=2n_{Na_2O}=2.1,2=2,4\left(mol\right)\) Nồng độ mol dd NaOH: \(C_{M\left(NaOH\right)}=\dfrac{2,4}{1,5}=1,6M\) Đem axit trung hoà dd NaOH, ta có PTHH sau: \(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\) (2). Theo PTHH (2): \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=\dfrac{1}{2}.2,4=1,2\left(mol\right)\) => \(m_{H_2SO_4}=1,2.98=117,6\left(g\right)\) Khối lượng dd axit : \(m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{117,6.100}{60}=196\left(g\right)\) Thể tích dd axit cần dùng: \(V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{196}{1,5}\approx130,67\left(l\right)\) Theo PTHH(2): \(n_{Na_2SO_4}=n_{H_2SO_4}=1,2\left(mol\right)\) Nồng độ mol dd muối: \(C_{M\left(Na_2SO_4\right)}=\dfrac{1,2}{1,5+130,67}=0,01M\)

    bởi Thảo Nguyễn Phương 13/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA