Tính nồng độ mol các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng

bởi Xuan Xuan 02/06/2019

trộn 80ml dung dịch có chứa 40g CuSO4 với 120ml dung dịch có 8g NaOH

a. viết PTHH

b. tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng

c. tính nông độ mol các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng( biết thể tích dung lượng thay đổi không đáng kể)

Câu trả lời (1)

 • a) CuSO4 + 2NaOH --> Cu(OH)2 + Na2SO4 (1)

  b) nCuSO4=0,25(mol)

  nNaOH=0,2(mol)

  lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{0,25}{1}>\dfrac{0,2}{2}\)

  => CuSO4 dư,NaOH hết =>bài toán tính theo NaOH

  theo (1) : nCuSO4(PƯ)=nCu(OH)2=nNa2SO4=1/2nNaOH=0,1(mol)

  => mCu(OH)2=9,8(g)

  c) Vddsau pư=200ml=0,2l

  => CM dd Na2SO4=\(\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

  nCuSO4(dư)=0,15(mol)

  =>CM dd CuSO4 dư=\(\dfrac{0,15}{0,2}=0,75\left(M\right)\)

  bởi Nguyễn Nga 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan