AMBIENT
UREKA

Tính nồng độ H2SO4

Cho x gam Fe2O3 vào 500g dd H2SO4 a% thì thu được dd chứa 1 chất tan duy nhất có C% = 25%. Tính a,x

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • PTHH: Fe2O3 + 3H2SO4 --> Fe2(SO4)3 + 3H2O

  Vì dd sau p/ứ chỉ có 1 chất tan duy nhất => H2SO4 phản ứng hết

  Ta có: mH2SO4 = 500.a% = 5a (g) => nH2SO4 = \(\dfrac{5a}{98}\) mol

  Cứ 1 mol Fe2O3 --> 3 mol H2SO4 --> 1 mol Fe2(SO4)3

  \(\dfrac{5a}{294}\) mol <-- \(\dfrac{5a}{98}\) mol --> \(\dfrac{5a}{294}\) mol

  => mFe2O3 = \(\dfrac{5a.160}{294}\) = \(\dfrac{400a}{147}\) g

  => mdd sau p/ứ = \(\dfrac{400a}{147}+500\)

  \(m_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}=\dfrac{5.400a}{294}=\dfrac{1000a}{147}\) (g)

  \(\dfrac{m_{Fe_2\left(SO_4\right)_3}}{m_{dd}}.100\%=25\%\)

  => \(\dfrac{\dfrac{1000a}{197}.100}{\dfrac{400a}{197}+500}\) = 25 => \(\dfrac{100000a}{197}a=\dfrac{10000a}{197}+12500\)

  => \(\dfrac{90000a}{197}=12500\) => \(a=\dfrac{985}{36}\)

  => mFe2O3 = \(\dfrac{\dfrac{985}{36}.400}{197}\) = \(\dfrac{500}{9}\) (g) => x = \(\dfrac{500}{9}\)

  P/s: Nhờ cô Cẩm Vân Nguyễn Thị xem giúp em ạ!

    bởi nguyễn thịngocj hà 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF