Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng

bởi Huong Duong 03/06/2019

Để hòa tan hoàn toàn 5,4g kim loại X cần 300g dung dịch HCl 7,3%

a) Tìm tên kim loại X

b) Tính nồng độ % of dung dịch sau p/ứ

Câu trả lời (1)

 • a, Ta có nHCl = \(\dfrac{300\times7,3\%}{36,5}\) = 0,6 ( mol )

  2X + 2nHCl \(\rightarrow\) 2XCln + nH2

  \(\dfrac{0,6}{n}\).....0,6.........\(\dfrac{0,6}{n}\)........0,3

  => nX = \(\dfrac{0,6}{n}\) = \(\dfrac{5,4}{M_X}\)

  Vì n là hóa trị của kim loại

  => 1 \(\le\) n \(\le\) 3

  => Lập bảng

  n 1 2 3
  MX 9 18 27
  loại loại nhận

  => X là Al ( Nhôm )

  b, Ta có mH2 = 2 . 0,3 = 0,6 ( gam )

  => Mdung dịch = Mtham gia - MH2

  = 300 + 5,4 - 0,6

  = 304,8 ( gam )

  => nAlCl3 = \(\dfrac{0,6}{3}\) = 0,2 ( mol )

  => mAlCl3 = 0,2 . 133,5 = 26,7 ( gam )

  => C%AlCl3 = \(\dfrac{26,7}{304,8}\) . 100 \(\approx\) 8,76 %

  bởi nguyen huy 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan