ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính nồng độ % chất có trong dung dịch A

Cho m gam Na2SO3 tác dụng vừa đủ 200 g dung dịch HCl 7,3% sinh ra V lit SO2(dktc) vào dung dịch A

a) Tính m và V

b)Tính nồng độ % chất có trong dung dịch A

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + SO2 + H2O (1)

  nHCl=0,4(mol)

  Từ 1:

  nNa2SO3=nSO2=\(\dfrac{1}{2}\)nHCl=0,2(mol)

  nNaCl=nHCl=0,4(mol)

  mNa2SO3=126.0,2=25,2(g)

  VSO2=0,2.22,4=4,48(lít)

  b;mdd sau PƯ=25,2+200-64.0,2=212,4(g)

  mNaCl=58,5.0,4=23,4(g)

  C% dd NaCl=\(\dfrac{23,4}{212,4}.100\%=11\%\)

    bởi Phuong Moc 11/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1