YOMEDIA

Tính % muối trong hỗn hợp biết hòa tan 13,3g NaCl và KCl vào nước thu được 500g A?

Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thu được 500 gam dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO3 tạo thành 2,87 gam kết tủa.

a. Tính % về khối lượng của mỗi muối có trong hỗn hợp?

b. Tính C% các muối có trong dung dịch A

  bởi Thanh Truc 22/04/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • NaCl + AgNO3 -> AgCl + NaNO3 (1)

  KCl + AgNO3 -> KNO3 + AgCl (2)

  Ta thấy:

  1/10 dd A tác dụng với AgNO3 tạo 2,87 g kết tủa

  => cả dd A tác dụng với AgNO3(dư) tạo 28,7 g kết tủa

  nAgCl tạo ra khi dùng cả dd A=0,2(mol)

  Đặt nNaCl=a

  nKCl=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}58,5a+74,5b=13,3\\a+b=0,2\end{matrix}\right.\)

  =>a=b=0,1

  mNaCl=58,5.0,1=5,85(g)

  mKCl=74,5.0,1=7,45(g)

  %mNaCl=\(\dfrac{5,85}{13,3}.100\%=44\%\)

  %mKCl=100-44=56%

  C% dd NaCl=\(\dfrac{5,85}{500}.100\%=1,17\%\)

  C% dd KCl=\(\dfrac{7,45}{500}.100\%=1,49\%\)

    bởi Hiếu Nguyễn 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA