ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính % mỗi chất trong hỗn hợp biết hòa tan 8.9g Mg, Zn vào H2SO4 0,2M thu được 4,48 lít H2?

Hòa tan 8.9g hỗn hợp Mg, Zn vào lượng vừa đủ dd h2so4 0.2M thu đc dd A và 4.48 lít khí h2 (đktc)

a) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi khối lượng

b) Tính thể tích dd axit đã dùng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a , PTHH :

  Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2

  x ...........x...........................x (mol)

  Zn + H2SO4 -> ZnSO4 + H2

  y............y..........................y (mol)

  nH2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

  Gọi số mol Mg , Zn trong hỗn hợp lần lượt là x,y(mol)

  => x+ y = 0,2 (mol) (*)

  Theo bài ra ta có : 24x+65y = 8,9 (g) (**)

  Từ (*) và (**) ta có hệ :

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,2\\24x+65y=8,9\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg}=2,4\left(g\right)\\m_{Zn}=6,5\left(g\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Mg}\approx26,97\%\\\%m_{Zn}=73,03\%\end{matrix}\right.\)

  b , Theo PTHH , \(\Sigma n_{H2SO4}=0,2\left(mol\right)\)

  => V = \(\dfrac{n}{C_M}=\dfrac{0,2}{0,2}=1\left(l\right)\)

    bởi Dương Lê Yến Nhi 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1