Tính mH2O cần cho vào 200g dung dịch để thu được dung dịch chứa 20%?

bởi hà trang 23/04/2019

biết rằng 200g dd chứa 50g muối. Hỏi phải cho thêm bao nhiu gam nước vào trong dd để được dd chứ 20% muối

Câu trả lời (1)

  • So gam nuoc tong dung dich tren la : \(m_n=m_{dd}-m_m=200-50=150\left(g\right)\) Số gam dd muối 20% la:\(m_{dd1}=\dfrac{m_m.100}{20}=\dfrac{50.100}{20}=250\left(g\right)\) So gam nuoc trong dd muoi 20% la:\(m_{n1}=m_{dd1}-m_m=250-50=200\left(g\right)\) Số gam nước phải thêm là: \(m_{n2}=m_n-m_{n1}=200-150=50\left(g\right)\) Vậy phải thêm vào dd do 50g nước thì được dd muối 20%

    bởi Lương Quốc 23/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan