AMBIENT

Tính mH2O bay ra khi cô cạn 160g CuSO4 10% đến số nguyên tử giảm còn 1/2 so với ban đầu?

bởi Việt Long 22/04/2019

Cô cạn 160 gam dung dịch CuSO4 10% đến khi tổng số nguyên tử trong dung dịch chỉ còn một nửa so với ban đầu thì dừng lại. Tìm khối lượng nước bay ra

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có :

  mCuSO4 = 160 . 10% = 16 (g)

  => nCuSO4 = 16 : 160 = 0,1 (mol)

  => số nguyên tử có trong 0,1 Mol CuSO4 là :

  0,1 . (1 + 1 + 4) . 6 . 1023 = 3,6 . 1023 (nguyên tử)

  mH2O (dd) = 160 - 16 = 144 (g)

  => nH2O = 8 (mol)

  => số nguyên tử có trong 8 mol H2O là :

  8 . (2 + 1) . 6 . 1023 = 144 . 1023 (nguyên tử)

  => tổng số nguyên tử có trong dung dịch là :

  144 . 1023 + 3,6 . 1023 = 147,6 . 1023 (nguyên tử )

  => số nguyên tử nước thoát ra là :

  147,6 . 1023 : 2 = 73,8 . 1023 (nguyên tử)

  => nH2O (thoát ra) = 4,1 (mol)

  => mH2O (thoát ra ) = 4,1 . 18 = 73,8 (g)

  Vậy khối lượng nước bay ra là : 73,8 (g)

  bởi Nguyễn Hoàng 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>