AMBIENT

Tính mFe biết khử 9,6g FeO, Fe2O3 bằng CO thu được 3,594 lít CO2?

bởi Đan Nguyên 23/04/2019

Khử 9,6g hỗn hợp FeO, Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao người ta thu được sắt và 3,584 lít khí CO2

a. Tính khối lượng FeO, Fe2O3

b. Tính thể tích khí CO cần dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a, Khi cho hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3 ta có pthh:

  FeO+CO\(\rightarrow\)Fe+CO2(1)

  Fe2O3+3CO\(\rightarrow\)2Fe+3CO2(2)

  Gọi số mol của FeO là a(mol)

  số mol của Fe2O3 là b(mol)

  theo đề bài ta có:nCO2=3,584:22,4=0,16(mol)

  và dựa vào pthh(1,2) ta có hệ pt:a+3b=0,16(mol)

  72a+160b=9,6(g) giải hệ pt ta có a=\(\dfrac{2}{35}\)(mol),b=\(\dfrac{6}{175}\)(mol)

  m FeO=\(\dfrac{2}{35}\)\(\times\)72\(\approx\)4,11(g)

  m Fe2O3=9,6-4,11\(\approx\)5,49(g)

  Vậy mFeO\(\approx\)4,11,mFe2O3\(\approx\)5,49(g)

  b,ta thấy theo pthh(1,2) và đề bài nCO(pư)=nCO2(sinh ra)=0,16(mol)

  V CO cần dùng là:0,16\(\times\)22,4=3,584(l)

  Vậy cần dùng 3,584(l) khí CO

  bởi Vương Thành 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>