AMBIENT

Tính mCO2 tạo thành khi đốt cháy 11,2 lít khí metan?

bởi bich thu 23/04/2019

1, Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí Metan . Tính

a. Thể tích và khối lượng khí Cacbonic tạo thành

b. Thể tích không khí cần dùng , biết Oxi chiếm 20% thể tích không khí ( các khí đo ở đktc )

2. Cho 25ml rượu etylic 90o tác dụn gvới Kali lấy dư . Tính thể tích khí Hiđro thu được ( ở đktc ) . Biết Drượu = 0,8g/ml của nước là 1g/ml

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1

  a)

  nCH4 = \(\dfrac{V}{22,4}\) = \(\dfrac{11,2}{22,4}\)= 0,5 (mol)

  CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O

  theo pt 1 2 1 2 (mol)

  theo bài 0,5 1 0,5 (mol)

  VCO2 = n . 22,4 = 0,5 . 22,4 = 11,2 (l)

  mCO2= n.M = 0,5 . 44 = 22(g)

  b)

  VO2 = n . 22,4 = 1 . 22,4 = 22,4 (l)

  Thể tích ko khí cần dùng là:

  Vko khí= \(\dfrac{V_{O2}}{20\%}\).100% = \(\dfrac{22,4}{20\%}\) . 100% = 112 (l)

  bởi Thống Nhất Đỗ Thị 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>