AMBIENT

Tính mCO cần dùng để phản ứng với Fe3O4 biết sau phản ứng thu được 24g chất rắn?

bởi hồng trang 23/04/2019

Hòa tan m gam Fe3O4 vào dung dịch HCl dư được dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X rồi nung kết tủa sinh ra trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 24gam chất rắn. Để phản ứng vừa đủ với m gam trên cần bao nhiêu gam CO?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • theo đề bài:

  \(Fe_3O_4+8HCl->2FeCl_3+FeCl_2+4H_2O\)

  x...................8x..............2x................x.............4x(mol)

  \(FeCl_2+2NaOH->Fe\left(OH\right)_2\downarrow+2NaCl\)

  x....................2x..................x.....................2x(mol)

  \(FeCl_3+3NaOH->Fe\left(OH\right)_3\downarrow+3NaCl\)

  2x..................6x.................2x....................6x(mol)

  \(HCl+NaOH->NaCl+H_2O\)

  (y-x)........(y-x).................(y-x)........(y-x)(mol)

  \(Fe\left(OH\right)_2->FeO+H_2O\)

  x........................x............x(mol)

  \(4FeO+O_2->2Fe_2O_3\)

  x..............................0,5x(mol)

  \(2Fe\left(OH\right)_3->Fe_2O_3+3H_2O\)

  2x...............................x...........3x(mol)

  \(m_{Fe_2O_3}=0,5x.160+160x=24=>240x=24\)

  \(m_{Fe_2O_3}=0,5x.160+160x=24=>240x=24\)

  mFe2O3=0,5.x.160+160x=24

  =>240x=24

  =>x=0,1(mol)

  mFe3O4=0,1.232=23,2g

  Fe3O4+4CO->3Fe+4CO2

  0,1............0,4.....0,3.....0,4(mol)

  nCO=0,4mol

  mCO=0,4.28=11,2g

  bởi Dương Lê Yến Nhi 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>