Tính mAl đã phản ứng biết cho Al vào 250 ml AgNO3 0,24M sau 1 thời gian khối lượng lá Al tăng 2,97g?

bởi Lê Nhật Minh 16/04/2019

Ngâm 1 lá nhôm trong 250 ml dd AgNO3 0,24M sau 1 thời gian lấy ra khối lượng lá nhôm tăng thêm 2,97g

a) tính khối lượng Al đã phản ứng và lương Ag sinh ra ?

b) Tính CM của các chất trong dd sau phản ứng cho rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể

Mong anh chị giải hộ em ạ em đang cần gấp em cảm ơn !

Câu trả lời (1)

 • \(n_{AgNO_3}=0,25.0,24=0,06mol\)

  Al+3AgNO3\(\rightarrow\)Al(NO3)3+3Ag

  - Gọi x là số mol Al phản ứng\(\rightarrow\)số mol Ag tạo thành là 3x

  - Độ tăng khối lượng=108.3x-27x=2,97

  \(\rightarrow\)297x=2,97\(\rightarrow\)x=0,01

  \(m_{Al\left(PU\right)}=0,01.27=0,27gam\)

  \(m_{Ag}=0,01.3.108=3,24gam\)

  \(n_{AgNO_3}\left(pu\right)=3n_{Al}=0,03mol\)\(\rightarrow\)\(n_{AgNO_3}\left(dư\right)=0,06-0,03=0,03mol\)

  \(n_{Al\left(NO_3\right)_3}=n_{Al}=0,01mol\)

  \(C_{M_{Al\left(NO_3\right)_3}}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,01}{0,25}=0,04M\)

  \(C_{M_{AgNO_3}}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,03}{0,25}=0,12M\)

  bởi Ngọc Chi 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan