ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính m, V biết cho m(g) Fe vào (0,16 mol Cu(NO3)2; 0,4 mol HCl) thu được hỗn hợp KL bằng 0,7m và V (l) khí?

Cho m(g) bột Fe vào hỗn hợp chứa 0,16 mol Cu(NO3)2 và 0,4 mol HCl , lắc đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn , sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại bằng 0,7 m và V (l) khí ở đktc . Tính m,V?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(Fe\left(0,2\right)+2HCl\left(0,4\right)\rightarrow FeCl_2+H_2\left(0,2\right)\)

  \(Fe\left(0,16\right)+Cu\left(NO_3\right)_2\left(0,16\right)\rightarrow Fe\left(NO_3\right)_2+Cu\left(0,16\right)\)

  \(\Rightarrow V\left(đktc\right)=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\)

  Vì sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại nặng bằng 0,7m gam chứng tỏ dung dịch muối đồng tác dụng hết, Fe còn dư sau phản ứng

  Gọi a là khối lượng Fe dư

  Ta có:\(\left\{{}\begin{matrix}m=0,2.56+0,16.56+a=20,16+a\left(g\right)\\0,7m=0,16.64+a=10,24+a\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=20,16+a\\m=\dfrac{10,24+a}{0,7}\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow20,16+a=\dfrac{10,24+a}{0,7}\)

  \(\Leftrightarrow a=12,9\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m=33,06\left(g\right)\)

    bởi Phương Thúy 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1