Tính m rắn sinh ra khi cho CuCl2 13,5% tác dụng với 50g NaOH 8%?

bởi Trần Hoàng Mai 22/04/2019

Dung dịch Cucl2 13,5% tác dụng đủ với 50g dung dịch Naoh 8%.

a)Tính khối lượng chất rắn sinh ra. Tính khối lượng dung dịch Cucl2 13,5% đã dùng.

b) Tính C% các chất có trong dd sau khi tách bỏ kết tủa.

c)Nhúng thanh kim loại R vào dd cucl2 trên cho đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng thanh kim loại tăng 2g. Xác định kim loại R

Câu trả lời (1)

 • CuCl2+ 2NaOH ----> Cu(OH)2↓+ 2NaCl

  a)nNaOH=(50*8%)/40=0.1 mol

  Theo pt nCu(OH)2=nCuCl2=1/2nNaOH=0.05 mol

  =>m↓=98*0.05=4.9 g

  =>mdd CuCl2=(0.05*135)/13.5%=50 g

  b) mdd sau p/ư =50+50-4.9=95.1 g

  Theo pt nNaCl=nNaOH=0.1 mol

  =>mNaCl=58.5*0.1=5.85 g

  =>C%NaCl=(5.85*100)/95.1=6.15%

  c) ( đề có bị thiếu k v bạn )

  bởi Phương Hiền 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan