AMBIENT

Tính m muối thu được biết hòa tan 10g XCO3 và Y2(CO3)3 bằng HCl thu được 0,672 lít khí?

bởi minh vương 23/04/2019

hòa tan 10g hỗn hợp 2 muối XCO3 và Y2(CO3)3 bằng dd HCl ta thu đc dd N và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. CÔ cạn dd N thu đc m(gam) muối khan. m có giá trị là

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • XCO3 +2HCl --> XCl2 + CO2 +H2O (1)

  Y2(CO3)3 + 6HCl --> 2YCl3+3CO2 +3H2O (2)

  nCO2=0,03(mol)

  theo (1,2) : nHCl=2nCO2=0,06(mol)

  nH2O=nCO2=0,03(mol)

  áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

  m=10+0,06.36,5 - 0,03.(44+18)=10,33(g)

  bởi phạm thị khánh linh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>