AMBIENT

Tính m muối thu được biết cho 39,7g X gồm ACO3 và BCO3 vào HCl thu được 4,48 lít CO2?

bởi An Nhiên 23/04/2019

1. Hòa tan hỗn hợp 39,7g X gồm ACO3 và BCO3 bằng dd HCl dư, thu được 4,48lit CO2(dktc) và dd Y.

a) Cô cạn dung dịch Y được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan

b) Nếu tỉ lệ số mol 2 muối trong X là 1:2 và M'A:M'B = 3,425 thì công thức 2 muối cacbonat là gì ?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) ACO3 +2HCl -->ACl2 + CO2 +H2O (1)

  BCO3 +2HCl--> BCl2 +CO2 +H2O(2)

  nCO2=4,48/22,4=0,2(mol)

  =>mCO2=0,2.44=8,8(g)

  theo (1)(2) : nHCl=2nCO2=0,4(mol)

  =>mHCl=0,4.36,5=14,6(g)

  nH2O=nCO2=0,2(mol)

  =>mH2O=0,2.18=3,6(g)

  áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

  mY=39,7 +14,6 - 8,8 -3,6=41,9(g)

  b) theo (1)(2) :nACO3,BCO3=nCO2=0,2(mol)

  =>M2 muối CO3=39,7/0,2=198,5(g/mol)

  =>M2 kim loại=198,5 -60=138,5(g/mol)

  mà MA :MB=3,425

  => MB=138,5 /3,425=40(g/mol)

  MA=40.3,425=137(g/mol)

  => ACO3 : BaCO3 ,BCO3 : CaCO3

  bởi Nguyễn Huayuan 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>