ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính m muối tạo thành khi trộn 300g Ba(OH)2 1,254% với 500ml ( H3PO4 0,04M, H2SO4 0,02M)?

Trộn 300gam dung dịch Ba(OH)2 1,254% với 500ml dung dịch chứa H3PO4 0,04 M và H2SO4 0,02M . Tính khối lượng muối tạo thành.

Help me!!!

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • So sánh số mol H ( của axit ) và số mol OH ( của bazơ ) để biết axit hay bazơ còn dư .

  \(m_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{300.12,54}{100}=3,762\left(gam\right)\) \(\Rightarrow\) \(n_{OH-}=2_{Ba\left(OH\right)_2}=2.\dfrac{3,762}{171}=0,044mol\)

  \(n_{H+}=\left(3.0,5.0,04\right)+\left(2.0,5.0,02\right)=0,08mol\)

  \(\Rightarrow\) Kiềm thiếu.

  Phản ứng xảy ra theo trình tự :

  H2SO4 + Ba(OH)2 \(\rightarrow\) BaSO4 \(\downarrow\) + 2H2O

  Bđ : 0,01______0,022____________________________( mol )

  Pư : 0,01\(\rightarrow\)___0,01____________0,01

  Sau: 0______0,012___________0,01

  Ta có : \(T=\dfrac{n_{H_2PO_4}}{n_{Ba\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,02}{0,012}\Rightarrow\) 1 < T < 2 \(\Rightarrow\) tạo ra 2 muối BaHPO4 và Ba(H2 PO4)2

  Ba(OH)2 + H3PO4 \(\rightarrow\) BaHPO4 + 2H2O

  x____________x___________x

  Ba(OH)2 + 2H3PO4 \(\rightarrow\) Ba(H2PO4 )2 + 2H2O

  y____________2y_____________y

  suy ra ta có : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,012\\x+2y=0,02\end{matrix}\right.\) giải ra : x = 0,004 ; y = 0,008

  Vậy khối lượng mỗi muối thu được là :
  \(m_{BaSO_4}=\) 0,01 ´ 233 = 2,33 gam ; \(m_{BaHPO_4}=\) 0,004 ´ 233 = 0,932 gam ; \(m_{Ba\left(H_2PO_4\right)_2}=\) 0,008 ´ 331 = 2,648 g

    bởi adsasdasdas asdasda 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1