Tính m muối sau phản ứng khi dẫn 3,36 lít CO2 vào 350ml KOH 1M?

bởi khanh nguyen 23/04/2019

Bài 1: Dẫn 3,36 lit khí CO2 (đktc) vào 350ml dung dịch KOH 1M. Hãy cho biết sau phản ứng muối nào được tạo thành ? Khối lượng là bao nhiêu?

Bài 2: Dẫn 0,112 lit khí CO2(đktc) vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 0,015M. Hỏi sau phản ứng thu được muối gì? Khối lượng là bao nhiêu?

GIÚP MÌNH VỚI PLEASE <3 CẢM ƠN

Câu trả lời (1)

 • B-1: nCO2= 0,15; nKOH=0,35(mol)

  Ta có: nOH- / nCO2= 7/3 >2 => tạo muối K2CO3

  2KOH + CO2 --> K2CO3

  0,15 0,15

  => mK2CO3= 20,7(g)

  B-2: nCO2= 0,005; nCa(OH)2=0,003(mol)

  1< nOH- / nCO2= 6/5 < 2 => Tạo 2 muối

  Gọi nCaCO3=a; nCa(HCO3)2=b(mol)

  Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O

  a a a

  Ca(OH)2 + 2CO2 --> Ca(HCO3)2

  b 2b b

  => a + b= 0,003 và a + 2b= 0,005

  => a= 0,001 và b= 0,002

  => mCaCO3= 0,1 và mCa(HCO3)2=0,324

  bởi Đình Phước 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan