AMBIENT

Tính m kết tủa thu được khi cho 0,25mol Mg, 0,3mol Cu, 0,2mol Fe vào 1,5mol AgNO3?

bởi thu trang 22/04/2019

Cho hỗn hợp X gồm :0,25 mol Mg;0,3 mol Cu;0,2 mol Fe vào dung dịch chứa 1,5 mol AgNO3.tính m kết tủa thu đc sp ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH :

  \(Mg+2AgNO3->Mg\left(NO3\right)2+2Ag\downarrow\)

  0,25mol...0,5mol....................................0,5mol

  Ta có : nMg = \(\dfrac{0,25}{1}mol< nAgNO3=\dfrac{1,5}{2}mol\)

  => nAgNO3 còn dư ( tính theo nMg)

  => nAgNO3(dư) = 1,5-0,5=1(mol)

  \(Fe+2AgNO3->Fe\left(NO3\right)2+2Ag\downarrow\)

  0,2mol....0,4mol..................................0,4mol

  Ta có : nFe = \(\dfrac{0,2}{1}mol< nAgNO3=\dfrac{1}{2}mol\)

  => nAgNO3 còn dư (tính theo nFe)

  => nAgNO3(dư) = 1-0,4=0,6(mol)

  \(Cu+2AgNO3->Cu\left(NO3\right)2+2Ag\downarrow\)

  Ta có : nCu =\(\dfrac{0,3}{1}mol=nAgNO3=\dfrac{0,6}{2}mol\)

  => nAgNO3 pư hết với Cu

  => mKt=mAg = (0,5+0,4+0,6).108=162(g)

  Vậy...

  bởi Phạm Biển 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>