AMBIENT

Tính m kết tủa khi cho 200ml MgSO4 1M tác dụng với 200g KOH?

bởi Mai Trang 23/04/2019

cho 200 ml dd MgSO4 1M ( d = 1,5 g/ml ) tác dụng vừa đủ với 200 g dd KOH

a. Tính khối lượng chất kết tủa

b. Tính nồng độ % của dd KOH ban đầu

c. Tính C% của các dd sau phản ứng

. Giúp mình với nha ^^

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) nMgSO4=0,2.1=0,2(mol)

  PTHH:MgSO4+2KOH->Mg(OH)2\(\downarrow\)+K2SO4

  (mol) 0,2 ->0,4 ->0,2 ->0,2

  mMg(OH)2=0,2.58=11,6(g)

  b) C%ddKOH=\(\dfrac{0,4.56}{200}.100\%\)=11,2%

  c) mdd(sau pứ)=200+0,2.12011,6=212,4(g)

  C%ddK2SO4=\(\dfrac{0,2.174}{212,4}.100\%\)=16,38%

  bởi Trần Thị Trang 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>