AMBIENT

Tính m kết tủa khi cho 200g H2SO4 9,8% tác dụng với 7,65g BaO?

bởi Bo Bo 22/04/2019

bài 1. Dùng 200 gam dd H2SO4 9.8% tác dụng với 7.65 BaO. Hãy tính :

a) khối lượng kết tủa tao thành ?

b)Nồng độ % của chất trong dd thu được ?

bài 2. hòa tan 16 gam Fe2O3 VÀO 500 ml dd HCl 1M. Hãy tính :

a)Khối lượng muối thu được sau phản ứng?

b)Nồng độ mol dd chất sau phản ứng?

Bài 3. Cho 10.2 gam Al2O3 hòa tan vào 300 g dd H2SO4 19.6%.

a)Viết pthh xãy ra ? Tính khối lượng muối thu được ?

b)Sau phanruwngs chất nào còn dư? Khối lượng chất dư là bao nhiêu?

c)Tính nồng độ % của các chất trong dd sau phản ứng ?

bài 4. Cho 2.24 lít CO2 đktc vào 200 ml dd Ca(OH)2 1M , sản phẩm thu được là muối và nước

a) Viết pthh xảy ra? tính khối lượng kết tủa tạo thành ?

b)Tính nồng độ mol của chất có trong dd thu được ? biết thể tính dd thay đổi không đáng kể?

bài 5. Cho 200ml ddHCl 0.2 M .

a)Để trung hòa dd axit trên thù cần bao nhiêu ml dd NaOH 1M .Tính nồng đọ mol của dd muối thu được sau phản ứng ?

b)Nếu trung hòa dd Axit trên bằng dd Ca(OH)2 cần dùng ?

+ Khối lượng dd Ca(OH)2 cần dùng?

+Nồng độ % của dd muối CaCl2 sinh ra ? Biết khối lượng riêng của dd HCl là 1.2 g

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • bài 4. Cho 2.24 lít CO2 đktc vào 200 ml dd Ca(OH)2 1M , sản phẩm thu được là muối và nước

  a) Viết pthh xảy ra? tính khối lượng kết tủa tạo thành ?

  b)Tính nồng độ mol của chất có trong dd thu được ? biết thể tính dd thay đổi không đáng kể?

  ------

  nCa(OH)2 = (200/1000).1= 0,2(mol)

  nCO2= 2,24/22,4= 0,1(mol)

  => nCa(OH)2/ nCO2= 0,2/0,1=2

  => Có 1 PƯHH xảy ra.

  PTHH: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O

  Ta có: 0,2/ 1 > 0,1/1

  => Ca(OH)2 dư, CO2 hết, tính theo nCO2.

  => nCaCO3= nCa(OH)2 (p.ứ) = nCO2= 0,1(mol)

  => m(kết tủa)= mCaCO3= 0,1.100= 10(g)

  b) - Chất có trong dd sau phản ứng là Ca(OH)2 (dư)

  => nCa(OH)2 (dư) = 0,2 - 0,1 =0,1(mol)

  Vddsauphánưng= 200(ml)= 0,2(l)

  => CM(ddCa(OH)2 dư)= 0,1/ 0,2 = 0,5(M)

  bởi Nguyễn Trúc 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>