Tính m(g) Al và khối lượng E thu được?

bởi Nguyễn Thanh Hà 29/04/2019

Hòa tan hết 10,2 gam Al2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 0,8 M được dung dịch A. Hoà tan hết m gam Al vào 1 lít dung dịch KOH 0,8M thoát ra 20,16 lít khí hiđro ( đktc) và dung dịch B. Trộn dung dịch A vào dung dịch B được kết tủa C và dung dịch D. Lọc rửa kết tủa C và nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E.

a.Viết các phương trình phản ứng và cho biết các chất C, D, E là chất gì?

b. Tính m(g) Al và khối lượng E thu được?

Câu trả lời (1)

 • Ta có nAl2O3 = \(\dfrac{10,2}{102}\) = 0,1 ( mol )

  nHNO3 = 1 . 0,8 = 0,8 ( mol )

  nH2 = \(\dfrac{20,16}{22,4}\) = 0,9 ( mol )

  nKOH = 1 . 0,8 = 0,8 ( mol )

  Al2O3 + 6HNO3 \(\rightarrow\) 2Al(NO3)3 + 3H2O

  0,1..........0,8

  => Lập tỉ số \(\dfrac{0,1}{1}:\dfrac{0,8}{6}\) = 0,1 < 0,13

  => Sau phản ứng Al2O3 hết ; HNO3 còn dư

  Al2O3 + 6HNO3 \(\rightarrow\) 2Al(NO3)3 + 3H2O

  0,1.............0,6...........0,2

  2Al + 2KOH + 2H2O \(\rightarrow\) 2KAlO2 + 3H2

  0,8.....................................................0,9

  => Lập tỉ số \(\dfrac{0,8}{2}:\dfrac{0,9}{3}\) = 0,4 > 0,3

  => Sau phản ứng KOH còn dư , H2 hết

  2Al + 2KOH + 2H2O \(\rightarrow\) 2KAlO2 + 3H2

  0,6.........0,6.......0,6.............0,6...........0,9

  => Dung dịch A gồm Al(NO3)3 và HNO3

  => Dung dịch B gồm KAlO2 và KOH dư

  Trộn A và B

  HNO3 + KOH \(\rightarrow\) KNO3 + H2O

  Al(NO3)3 + 3KAlO2 + 6H2O \(\rightarrow\) 4Al(OH)3\(\downarrow\) + 3KNO3

  0,2................0,6..............................0,8

  => Kết tủa C là Al(OH)3

  2Al(OH)3 \(\rightarrow\) Al2O3 + 3H2O

  0.8....................0,4

  => Dung dịch D là Al2O3

  => mAl = 0,6 . 27 = 16,2 ( gam )

  => mAl2O3 = 0,4 . 102 = 40,8 ( gam )

  bởi Vân Giang Lê 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan