ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính m dung dịch sau phản ứng khi cho 200g Na2CO3 10,6% vào 150g BaCl2 29,8%?

Cho 200 gam dung dịch Na2Co3 10,6% vào 150 gam dung dịch BaCl2 20,8%. Phản ứng kết thúc thu được kết tủa A và dung dịch B. Lọc lấy kết tủa A nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn D.

a) Tính mD

b) Tính C% chất tan trong dung dịch B

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Na2CO3 + BaCl2 -> BaCO3 + 2NaCl

  nNa2CO3=\(\dfrac{200.10,6\%}{106}=0,2\left(mol\right)\)

  nBaCl2=\(\dfrac{150.20,8\%}{208}=0,15\left(mol\right)\)

  Vì 0,15<0,2 nên Na2CO3 dư 0,05 mol

  Theo PTHH ta có:

  nBaCl2=nBaCO3=0,15(mol)

  nNaCl=2nBaCl2=0,3(mol)

  mNaCl=58,5.0,3=17,55(g)

  mBaCO3=197.0,15=29,55(g)

  mdd=200+150-29,55=320,45(g)

  mNa2CO3=106.0,05=5,3(g)

  C% dd Na2CO3=\(\dfrac{5,3}{320,45}.100\%=1,654\%\)

  C% dd NaCl=\(\dfrac{17,55}{320,45}.100\%=5,477\%\)

    bởi Trương Trần Hoàng An 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1