ON
ADMICRO
VIDEO

Tính %m của mỗi muối trong hh ban đầu

hòa tan 3.72g hh 2 muối NaNO3 và NaCl vào 21.28g nước thu được dd X. khi cho thêm vào dd X một lượng AgNO3 thu được 2.87g kết tủa

a. cho biết các phản ứng và viết PTHH

b. tính %m của mỗi muối trong hh ban đầu

c, tính C% các chất trong dd

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) NaCl + AgNO3 ----> AgCl + NaNO3

  b) nAgCl = 0,02 mol

  - theo pthh: nNaCl = 0,02 mol

  => mNaCl = 1,17 gam

  => mNaNO3 = 2,55 gam

  => %NaCl = 31,45%

  => %NaNO3 = 68,55%

  c) - Các chất sau phản ứng gồm: \(\left\{{}\begin{matrix}NaNO3:\dfrac{2,55}{85}+0,02=0,05\left(mol\right)\\AgNO3_{dư}\end{matrix}\right.\)

  m dd sau = 3,72 + 21,28 - 2,87 = 22,13 gam

  => C% NaNO3 = \(\dfrac{0,05.85.100}{22,13}=19,2\%\)

    bởi Hường Thu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1