Tính %m của mỗi muối trong hh ban đầu

bởi Phan Thị Trinh 02/06/2019

hòa tan 3.72g hh 2 muối NaNO3 và NaCl vào 21.28g nước thu được dd X. khi cho thêm vào dd X một lượng AgNO3 thu được 2.87g kết tủa

a. cho biết các phản ứng và viết PTHH

b. tính %m của mỗi muối trong hh ban đầu

c, tính C% các chất trong dd

Câu trả lời (1)

 • a) NaCl + AgNO3 ----> AgCl + NaNO3

  b) nAgCl = 0,02 mol

  - theo pthh: nNaCl = 0,02 mol

  => mNaCl = 1,17 gam

  => mNaNO3 = 2,55 gam

  => %NaCl = 31,45%

  => %NaNO3 = 68,55%

  c) - Các chất sau phản ứng gồm: \(\left\{{}\begin{matrix}NaNO3:\dfrac{2,55}{85}+0,02=0,05\left(mol\right)\\AgNO3_{dư}\end{matrix}\right.\)

  m dd sau = 3,72 + 21,28 - 2,87 = 22,13 gam

  => C% NaNO3 = \(\dfrac{0,05.85.100}{22,13}=19,2\%\)

  bởi Hường Thu 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan