ADMICRO
UREKA

Tính m chất tan trong B biết cho 28g (Cu, CuO) tác dụng với 112g H2SO4 đặc 70% thu được B và 5,6 lít SO2?

Bài 8: cho 28g hh A gồm Cu, CuO tác dụng vs 112g dd H2SO4 đặc nồng độ 70% đun nóng,thu đc dd B vad 5,6 lít khí SO2 đktc.Tính màu chất tan trong dung dịch B. Tính % m mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • goi x la so mol cua Cu

  y la so mol cua CuO

  \(m_{H_2SO_4}=\dfrac{70.112}{100}=78,4g\)

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{78,4}{98}=0,8\left(mol\right)\)

  Cu+2H2SO4(d,n)\(\underrightarrow{t^o}\)CuSO2+2H2O+SO2

  de: x 2x x 2x x

  CuO + H2SO4\(\rightarrow\) CuSO4 +H2O

  de: y y y y

  Ta co: 64x + 80y = 28

  2x + y = 0,8

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,375\left(mol\right)\\y=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(m_{Cu}=0,375.64=24g\)

  \(m_{CuO}=0,05.80=4g\)

  \(\%m_{Cu}=\dfrac{24}{28}.100\%\approx85,71\%\)

  \(\%m_{CuO}=\dfrac{4}{28}.100\%\approx14,29\%\)

  mk chỉ lam ý thu 2 thoi con ý 1 mk k hieu bn muon tinh cai j

    bởi Tường Quách 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF