ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính m chất rắn thu được biết cho 8.6g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với H2SO4 thu được 6,72 lít khí?

cho 8.6g hỗn hợp đồng và nhôm tác dụng với axit H2So4,Sau phản ứng thu được 6,72l khí A ở đktc và 1 chất rắn B

a) tính khối lượng chất rắn B

b)tính % của các khối lượng

C) Cho Vdd:H2So4=200ml tính nồng độ mol

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, PTHH: Cu+H2SO4--->CuSO4+H2 (1)

  2Al+3H2SO4---->Al2(SO4)3+3H2 (2)

  nH2= \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\) mol

  Theo pt(1) nCuSO4=nH2=0,3 mol

  => mCuSO4= 0,3.160= 48 g

  Theo pt(2) nAl2(SO4)3= \(\dfrac{1}{3}.nH2=\dfrac{1}{3}.0,3=0,1\) mol

  => mAl2(SO4)3= 0,1. 342= 34,2 g

  b, Gọi số mol của Cu là x

  gọi số mol của Al là y

  => 64x+27y= 8,6 (*)

  Theo pt(1) nH2= nCu= x (mol)

  (2) nH2=\(\dfrac{3}{2}.nAl=\dfrac{3}{2}y\) (mol)

  => \(x+\dfrac{3}{2}y=0,3\) (**)

  Từ pt (*) và (**) ta có pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}64x+27y=8,6\\x+\dfrac{3}{2}y=0,3\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ pt ra ta được:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x\approx0,07\\y=0,15\end{matrix}\right.\)

  => mCu= 0,07.64= 4,48 g

  mAl= 0,15. 27= 4,05 g

  => %Cu=\(\dfrac{4,48}{8,6}.100\%=52,09\%\)

  %Al= 100%-52,09%= 47,91%

  c, Theo pt(1) và (2): nH2SO4=nH2= 0,3 mol

  => CMH2SO4= \(\dfrac{0,3}{0,2}=1,5M\)

    bởi nguyen thu 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1