Tính %(m) Al trong X

bởi thu thủy 15/04/2019

Cho hhX gồm Al và K tan hoàn toàn vào H2O thu đc dung dịch A chỉ chứa một chất tan duy nhất. Tính %(m) Al trong X

Câu trả lời (1)

 • 2K + 2H2O \(\rightarrow\)2KOH + H2 (1)

  2KOH +2 Al +2 H2O \(\rightarrow\)2KAlO2 +3 H2 (2)

  Đặt nAl=a

  Theo PTHH 1 và 2 ta có:

  nK=nKOH=nAl=a

  =>% mAl=\(\dfrac{27a}{27a+39a}.100\%=40,9\%\)

  bởi Ngốc Chàng 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan